Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Τμημάτων που αφορούν τη διαδικασία μεταφοράς θέσεων!

uopi

Οι αντιστοιχίσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)  βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Οι αντιστοιχίσεις στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Πηγή

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s