Περισσότεροι από 60.000 οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές!

Περισσότεροι από 60.000 φοιτητές πραγματοποιούν μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στη χώρα μας. Συγκριτικά με το 2004-2005 η αύξηση των φοιτητών ανέρχεται σε 57% παράλληλα σημειώνουμε

Πως διαμορφώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα δυο δημόσια ΑΕΙ της Κύπρου

Ανακοινώθηκαν πριν λίγες μέρες τα αποτελέσματα της Β κατανομής των υποψηφίων από την Ελλάδα για τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου.  Στον πίνακα που ακολουθεί μπορούν