Πανευρωπαϊκή διάκριση σε φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ!

Διάκριση για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την Ελλάδα έφερε η τετραμελής φοιτητική ομάδα αποτελούμενη από τους φοιτητές: Κωνσταντίνο Μαυροδή, Φίλιππο Σαμλίδη, Γεώργιο Σχινά και Ηλία