Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις κατατακτήριες εξετάσεις (Αιτήσεις από 1η έως και 15η Νοεμβρίου)!

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε