Βραδιά του Ερευνητή, εκδήλωση στο Κέντρο Πολιτισμού, στις 25/9!

Η ΕΛΜΕ Προτύπων Πειραματικών Σχολείων προσκαλεί μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς στην κεντρική εκδήλωση της Βραδιάς του Ερευνητή που θα διεξαχθεί στο Κέντρο Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Δεν θα γίνουν μαθήματα την Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού (Σε Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια)

Σύμφωνα με τις Υ.Α. 143571/Γ4/10-9-2014 περί «Θεσμοθέτησης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού» και 141822/Δ5/10-09-2015 «2η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού »: Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων θεσμοθέτησε