Το καλύτερο ελληνικό Πανεπιστήμιο δεν είναι στην Αθήνα!

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη βαθμολογία ανάμεσα στα ελληνικά πανεπιστήμια και κατατάσσεται στις 351-400 ανάμεσα στα διεθνή Πανεπιστήμια, σύμφωνα με τη νέα διεθνή κατάταξη

Πόσοι πραγματικά σπουδάζουν αυτό που θέλουν. Οι προτιμήσεις ανά τμήμα!

Λέγεται και γράφεται ότι ένα μικρό μέρος των υποψηφίων της τάξης του 15% ή 1 στους 6, σπουδάζει αυτό που θέλει .