Εξαιρετικά εργαλεία- παιχνίδια για τη διδασκαλία των μαθηματικών στο Δημοτικό.

Εξαιρετικά βοηθητικά εργαλεία για τον εκπαιδευτικό και τη διδασκαλία των μαθηματικών στις μικρές τάξεις του Δημοτικού θα βρείτε παρακάτω: