Ποια διδακτορικά οδηγούν σε υψηλές αμοιβές στις ΗΠΑ!

Μελέτη εντοπισμού των οικονομικών προοπτικών σε περισσότερους από 3.000 φοιτητές διδακτορικού των ΗΠΑ δείχνει ότι περίπου το 40% λαμβάνει μια θέση εργασίας στη βιομηχανία μέσα