Οι 16 βασικές ιδιότητες του αριθμού 2016!

  Οι 16 βασικές ιδιότητες του αριθμού 2016 1) Δίσεκτος έτος 2) Άθροισμα ψηφίων του 9. Αριθμολογική σημασία: καλοσύνη, γενναιοδωρία, συγχώρεση, μετάνοια, ευγνωμοσύνη, θεραπεία, γενναιοδωρία,