Η μαθηματική εκπαίδευση οφείλει να αλλάξει μοντέλο γραμματισμού!

Ο Εθνικός και Κοινωνικός διάλογος για την Παιδεία έχει μόλις αρχίσει. Βρισκόμαστε στη φάση που διατυπώνονται οι βασικοί άξονες του διαλόγου, διατυπώνονται τα πρώτα ερωτήματα