Μεταδιδακτορικές θέσεις το σχέδιο για ανάσχεση της διαρροής «εγκεφάλων»!

Μεταδιδακτορικές θέσεις το σχέδιο για ανάσχεση της διαρροής «εγκεφάλων» Σχέδιο για τη δημιουργία μεταδιδακτορικών θέσεων στα ελληνικά πανεπιστήμια προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της “διαρροής