Ένα ακόμη διαγώνισμα προσομοίωσης στα Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ΄Λυκείου!

Ένα ακόμη διαγώνισμα προσομοίωσης στα Μαθηματικά θετικών σπουδών & οικονομίας πληροφορικής, στις συναρτήσεις μέχρι και τον ορισμό της παραγώγου. Επιμέλεια Νίκος Π. Σπλήνης Επίσης, μπορείτε