Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των μετεγγραφών

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας τα ονόματα των φοιτητών που μετεγγράφονται από ΑΕΙ σε ΑΕΙ. Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφής   είναι διαθέσιμα σήμερα,