Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των μετεγγραφών

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας τα ονόματα των φοιτητών που μετεγγράφονται από ΑΕΙ σε ΑΕΙ. Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφής   είναι διαθέσιμα σήμερα,

Continue reading