Μελέτη: Τα ελληνόπουλα δεν μπορούν να λύσουν ένα απλό πρόβλημα στα Μαθηματικά

«Τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι οι μαθητές δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν ούτε ένα απλό και συνηθισμένο πρόβλημα» λέει η αντιπρόεδρος της Ένωσης Ερευνητών