Τετράδιο επανάληψης στα Μαθηματικά προσανατολισμού της Γ΄ Λυκείου τεύχος Β!

Ένα τετράδιο επανάληψης για τον μαθητή της Γ’ Λυκείου στα Μαθηματικά προσανατολισμού! Θεωρία, μεθοδολογία, λυμένες ασκήσεις και άλυτες που βασίζονται στις λυμένες. Ό,τι πρέπει για