Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου – Διαγώνισμα προσομοίωσης 2016!

Ένα ακόμη διαγώνισμα προσομοίωσης στα Μαθηματικά ομάδας θετικού προσανατολισμού και οικονομίας πληροφορικής, από τον Βαγγέλη Νικολακάκη. Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το αρχείο από