Συνάντηση της Ε.Μ.Ε. με τον Υπουργό Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34> 106 79   ΑΘΗΝΑ Τηλ. 3616532 – 3617784 – Fax: 3641025 e-mail : info@hms.gr http://www.hms.gr   ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ Συνάντηση