2 Διαγωνίσματα στα Μαθηματικά Προσανατολισμού & Γενικής Παιδείας 2016!

Από την πάντα «ετοιμοπόλεμη» lisari team παραθέτουμε δύο διαγωνίσματα προσομοίωσης στα Μαθηματικά της ομάδας προσανατολισμού και στα Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής (Γενικής Παιδείας) της Γ΄Λυκείου.

Διαγώνισμα στα Μαθηματικά προσανατολισμού της Γ΄ Λυκείου!

Ένα ακόμη διαγώνισμα στα Μαθηματικά-ομάδας-Προσανατολισμού της Γ’ Λυκείου, σε ολόκληρη της ύλη, από τον Βαγγέλη Ραμαντάνη. Στο διαγώνισμα περιέχονται και οι λύσεις στο τέλος των