Σχολιασμός των Θεμάτων Μαθηματικών Προσανατολισμού-Κατεύθυνσης 2016 και η συνέχεια ίσως…τι;

Τα θέματα Μαθηματικών προσανατολισμού-Κατεύθυνσης με δεδομένη τη συγκεκριμένη φετινή ύλη (2016) ήταν…καλά! Άλλωστε, τι επιλογές υπήρχαν; Η διαβάθμιση ήταν σαφής και ξεκάθαρη με εξαίρεση τα