Θέματα Μαθηματικών και Στοιχείων Στατιστικής (Γενικής Παιδείας) 2016!

Στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεάσετε τα θέματα των Μαθηματικών & Στοιχείων Στατιστικής (Γενικής Παιδείας) που τέθηκαν φέτος από την επιτροπή εξετάσεων:

 

Πηγή

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s