Συγκεντρωτικά στατιστικά στα Μαθηματικά προσανατολισμού!

Σε 32 κέντρα η βαθμολόγηση των γραπτών των ΠανελλαδικώνΤελικά συγκεντρωτικά στατιστικά για το Μάθημα “Μαθηματικά Προσανατολισμού θετικών σπουδών, οικονομίας και πληροφορικής” από τα βαθμολογικά κέντρα της Αττικής:

Κάτω από 10 το 65,1% των υποψηφίων

Πάνω από 80 το 9,1% των υποψηφίων

Πάνω από 90 το 3,6% των υποψηφίων

Ενημέρωση από τον συνάδελφο Γιάννη Τσαρπαλή

Πηγή: lisari

 

 

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s