Πανελλαδικές εξετάσεις – Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου: Αποδεκτές λύσεις. Η απόλυτη υποκρισία!

Α. Έχουμε μετά από μεγάλες συζητήσεις όλοι μας σχεδόν συμφωνήσει ότι ”οι μαθητές, για να αριστεύσουν στις εξετάσεις, δεν χρειάζονται θεωρήματα που δεν περιέχονται στα