Βάσεις 2016 : Πέφτουν-μάλλον-σε τρία πεδία. Τί γίνεται με τις Ιατρικές;

«Κούρεμα» στις βάσεις 2016 σε δεκάδες τμήματα από τουλάχιστον τρία επιστημονικά πεδία αλλά και σημαντική άνοδο στις Ιατρικές που δεσπόζουν στο 3ο πεδίο δείχνουν τα