Μαθηματικά προσανατολισμού(θετικού-οικονομίας πληροφορικής)

793c1-9789600607031-200-0772123

Από τη φετινή σχολική χρονιά 2016-2017, το σχολικό βιβλίο των Μαθηματικών θετικού προσανατολισμού και του προσανατολισμού Οικονομίας πληροφορικής, έχει κατά κάποιο τρόπο τροποποιηθεί. Στους μαθητές φέτος θα δοθεί ΜΟΝΟ το δεύτερο μέρος που αφορά την Ανάλυση και όχι όπως τα προηγούμενα χρόνια που είχαν ενσωματώσει και κεφάλαια Άλγεβρας. Συνεπώς το βιβλίο θα ξεκινά από το Β’ μέρος με Ανάλυση, ορισμό συναρτήσεων κλπ. Μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε το «νέο σχολικό βιβλίο» καθώς επίσης και τις λύσεις των ασκήσεων στους συνδέσμους που ακολουθούν:

Το βιβλίο σε ηλεκτρονική μορφή δίνεται από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Οι λύσεις των ασκήσεων σε ηλεκτρονική μορφή δίνονται από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

 

 

 

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s