Έμι Νέδερ: Η μητέρα της σύγχρονης άλγε­βρας!

Η Έμι Νέδερ ονομάστηκε μητέρα της σύγχρονης άλγεβρας; Το 19° αιώνα και αρχές του 20ου δια­πρέπουν στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια μόνο άνδρες. Έτσι γινόταν ανέκαθεν. Τα Πανεπιστήμια ήταν μόνο για αγόρια.

Στη Γερμανία είναι ο Γκάους, ο Ντέντεκιντ, ο Ντιρικλέ, ο Φίσερ, ο Χίλμπερτ, ο Βά­ιερστρας, ο Κλάιν, ο Αϊνστάιν και ανάμεσά τους, μόνο τρείς γυναίκες που κατά εξαίρεση γίνονται δεκτές στο Πανεπιστήμιο του Γκέτινγκεν αλλά χωρίς μισθό. Μια από αυτές η Έμι Νέδερ (1882- 1935).
Όταν ζήτησε τη θέση στο Πανεπιστήμιο υπήρχαν αντιρρήσεις, ήταν γυναίκα με εβραϊκή κα­ταγωγή και ειρηνόφιλη.

Τότε ο Χίλμπερτ είπε:
«Κύριοι μιλάμε για μια θέση σε πανεπιστήμιο, όχι σε δημόσια λουτρά. Το φύλο δεν πρέπει να αποτελεί κριτήριο».
Ο Αϊνστάιν πρόσθεσε:
«Χθες συζητούσα με τη δεσποινίδα δόκτορα Νέδερ. Η μαθηματική απόδειξη της θεωρίας μου, ακόμα και για εμένα, εί­ναι μεγάλη αγγαρεία.

Οι επαναστατικές τεχνικές της Νέδερ στην αφηρημένη άλγεβρα οδηγούν στην τέλεια μαθηματική διατύπωση της σχετικότητας». Η Νέδερ προσέδωσε στην άλγεβρα την αξιωματι­κή δομή που επιζητούσε ο Χίλμπερτ στο 2° Παγκόσμιο Μαθηματικό Συνέδριο στο Παρίσι 8-8- 1900 με τα 23 προβλήματα που έθεσε και από τα οποία 2 ακόμη μένουν άλυτα.
Η Έμι κατόρθωσε να δημι­ουργήσει τη μαθηματική διατύπωση της σχετικότητας.
Ονομάστηκε μητέρα της σύγχρονης άλγε­βρας.

Πηγή 1: Περιοδικό «Ευκλείδης»

Πηγή 2: eisatopon

 

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s