Αλλαγές στις ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού

Την ευχέρεια να αλλάξουν Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού θα έχουν τον Σεπτέμβριο οι μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου, όπως προβλέπει σχετική απόφαση του υπουργείου Παιδείας. Σύμφωνα με την εγκύκλιο οι μαθητές θα κληθούν να επιβεβαιώσουν την αρχική δήλωση μαθημάτων που είχαν κάνει λίγο πριν τη λήξη του σχολικού έτους 2015 – 2016.

Παράλληλα, μπορούν, αν το επιθυμούν, στις ίδιες προθεσμίες να αλλάξουν την αρχική τους δήλωση. Έτσι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μπορούν οι μαθητές της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου να αλλάξουν Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού ενώ στην ίδια ημερομηνία επιβεβαιώνουν οριστικά την αρχική δήλωση Ομάδα Προσανατολισμού, που έχουν υποβάλει στη σχολική του μονάδα, προ της λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους. Μετά από αυτήν την ημερομηνία δεν θα επιτρέπεται η αλλαγή Ομάδας.Οι μαθητές της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου με την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότερα της 20ης Σεπτεμβρίου επιβεβαιώνουν οριστικά την Αρχική Δήλωση Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού.

Πηγή: ΕΘΝΟΣ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s