Μία επαναληπτική άσκηση στα Μαθηματικά προσανατολισμού της Γ΄ Λυκείου!

Μία επαναληπτική άσκηση: Δίδεται η συνεχής συνάρτηση   με την ιδιότητα    για κάθε . Να αποδείξετε ότι: Η είναι    και    για κάθε

Continue reading

Τα 200 δωρεάν Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Την παρακάτω έρευνα την έκανε η σελίδα spoudase στο Facebook όπου καταγράφει και ενημερώνει για τα 1040 Μεταπτυχιακά σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Ευχαριστούμε πολύ την

Continue reading

ΕΜΕ: Διακρίσεις Ελλήνων μαθητών με μετάλλια στη Μαθηματική Ολυμπιάδα

Ολοκληρώθηκε η 57η Διεθνής Μαθηματική Ολυμπιάδα που πραγματοποιήθηκε στο Χόνγκ Κογκ από 5 έως τις 16 Ιουλίου. Οι Διεθνείς Μαθηματικές Ολυμπιάδες είναι ένας θεσμός υψηλοτάτου επιστημονικού επιπέδου όπου

Continue reading

Fractal ή φράκταλ ή μορφόκλασμα

Με τον διεθνή όρο φράκταλ (fractal, ελλ. μορφόκλασμα ή μορφοκλασματικό σύνολο) στα Μαθηματικά, τη Φυσική αλλά και σε πολλές επιστήμες ονομάζεται ένα γεωμετρικό σχήμα που

Continue reading