Μία επαναληπτική άσκηση στα Μαθηματικά προσανατολισμού της Γ΄ Λυκείου!

Μία επαναληπτική άσκηση: Δίδεται η συνεχής συνάρτηση   με την ιδιότητα    για κάθε . Να αποδείξετε ότι: Η είναι    και    για κάθε

ΕΜΕ: Διακρίσεις Ελλήνων μαθητών με μετάλλια στη Μαθηματική Ολυμπιάδα

Ολοκληρώθηκε η 57η Διεθνής Μαθηματική Ολυμπιάδα που πραγματοποιήθηκε στο Χόνγκ Κογκ από 5 έως τις 16 Ιουλίου. Οι Διεθνείς Μαθηματικές Ολυμπιάδες είναι ένας θεσμός υψηλοτάτου επιστημονικού επιπέδου όπου