Οι πρώτοι αριθμοί!

Στα μαθηματικά πρώτος αριθμός είναι ένας φυσικός αριθμός μεγαλύτερος από το 1 με την ιδιότητα οι μόνοι φυσικοί διαιρέτες του να είναι ο εαυτός του και το 1.

Επομένως το 0 και το 1 δεν είναι πρώτοι αριθμοί.

Ο αριθμός 2 είναι ο μόνος ζυγός πρώτος αριθμός ενώ όλοι οι άλλοι πρώτοι αριθμοί είναι μονοί.

Οι πρώτοι αριθμοί είναι ένα από τα αντικείμενα της θεωρίας αριθμών. Διάσημες και άλυτες εικασίες, όπως η Υπόθεση του Ρίμαν και η Εικασία του Γκόλντμπαχ αφορούν πρώτους αριθμούς.

Το κόσκινο του Ερατοσθένη
ΚόσκινοΗ πρόβλημα της εύρεσης πρώτων αριθμών απασχόλησε από τους αρχαίους χρόνους τους μαθηματικούς. Ένας απλός τρόπους για την εύρεση πρώτων αριθμών είναι το κόσκινο του Ερατοσθένη.

Στο σύνολο των φυσικών αριθμών διαγράφουμε πρώτα τα πολλαπλάσια του 2, μετά διαγράφουμε τα πολλαπλάσια του επόμενου μη διαγραμμένου αριθμού κ.λ.π. Οι αριθμοί που θα απομείνουν είναι όλοι πρώτοι.

Είναι προφανές ότι η παραπάνω διαδικασία δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλο το σύνολο των φυσικών αριθμών, αλλά σε ένα υποσύνολο της μορφής {2,3,4,5, … ,ν} όπου ν οποιοσδήποτε φυσικός αριθμός.

Στην εικόνα μπορείτε να δείτε πως μπορούμε να βρούμε τους πρώτους αριθμούς που είναι μικρότεροι ή ίσοι από το 120 χρησιμοποιώντας το κόσκινο του Ερατοσθένη.

Πίνακας των 1000 Πρώτων αριθμών στο διάστημα 1 έως 7919

   2   3   5   7   11   13   17   19   23   29 
   31   37   41   43   47   53   59   61   67   71 
   73   79   83   89   97  101  103  107  109  113 
  127  131  137  139  149  151  157  163  167  173 
  179  181  191  193  197  199  211  223  227  229 
  233  239  241  251  257  263  269  271  277  281 
  283  293  307  311  313  317  331  337  347  349 
  353  359  367  373  379  383  389  397  401  409 
  419  421  431  433  439  443  449  457  461  463 
  467  479  487  491  499  503  509  521  523  541 
  547  557  563  569  571  577  587  593  599  601 
  607  613  617  619  631  641  643  647  653  659 
  661  673  677  683  691  701  709  719  727  733 
  739  743  751  757  761  769  773  787  797  809 
  811  821  823  827  829  839  853  857  859  863 
  877  881  883  887  907  911  919  929  937  941 
  947  953  967  971  977  983  991  997  1009  1013 
  1019  1021  1031  1033  1039  1049  1051  1061  1063  1069 
  1087  1091  1093  1097  1103  1109  1117  1123  1129  1151 
  1153  1163  1171  1181  1187  1193  1201  1213  1217  1223 
  1229  1231  1237  1249  1259  1277  1279  1283  1289  1291 
  1297  1301  1303  1307  1319  1321  1327  1361  1367  1373 
  1381  1399  1409  1423  1427  1429  1433  1439  1447  1451 
  1453  1459  1471  1481  1483  1487  1489  1493  1499  1511 
  1523  1531  1543  1549  1553  1559  1567  1571  1579  1583 
  1597  1601  1607  1609  1613  1619  1621  1627  1637  1657 
  1663  1667  1669  1693  1697  1699  1709  1721  1723  1733 
  1741  1747  1753  1759  1777  1783  1787  1789  1801  1811 
  1823  1831  1847  1861  1867  1871  1873  1877  1879  1889 
  1901  1907  1913  1931  1933  1949  1951  1973  1979  1987 
  1993  1997  1999  2003  2011  2017  2027  2029  2039  2053 
  2063  2069  2081  2083  2087  2089  2099  2111  2113  2129 
  2131  2137  2141  2143  2153  2161  2179  2203  2207  2213 
  2221  2237  2239  2243  2251  2267  2269  2273  2281  2287 
  2293  2297  2309  2311  2333  2339  2341  2347  2351  2357 
  2371  2377  2381  2383  2389  2393  2399  2411  2417  2423 
  2437  2441  2447  2459  2467  2473  2477  2503  2521  2531 
  2539  2543  2549  2551  2557  2579  2591  2593  2609  2617 
  2621  2633  2647  2657  2659  2663  2671  2677  2683  2687 
  2689  2693  2699  2707  2711  2713  2719  2729  2731  2741 
  2749  2753  2767  2777  2789  2791  2797  2801  2803  2819 
  2833  2837  2843  2851  2857  2861  2879  2887  2897  2903 
  2909  2917  2927  2939  2953  2957  2963  2969  2971  2999 
  3001  3011  3019  3023  3037  3041  3049  3061  3067  3079 
  3083  3089  3109  3119  3121  3137  3163  3167  3169  3181 
  3187  3191  3203  3209  3217  3221  3229  3251  3253  3257 
  3259  3271  3299  3301  3307  3313  3319  3323  3329  3331 
  3343  3347  3359  3361  3371  3373  3389  3391  3407  3413 
  3433  3449  3457  3461  3463  3467  3469  3491  3499  3511 
  3517  3527  3529  3533  3539  3541  3547  3557  3559  3571 
  3581  3583  3593  3607  3613  3617  3623  3631  3637  3643 
  3659  3671  3673  3677  3691  3697  3701  3709  3719  3727 
  3733  3739  3761  3767  3769  3779  3793  3797  3803  3821 
  3823  3833  3847  3851  3853  3863  3877  3881  3889  3907 
  3911  3917  3919  3923  3929  3931  3943  3947  3967  3989 
  4001  4003  4007  4013  4019  4021  4027  4049  4051  4057 
  4073  4079  4091  4093  4099  4111  4127  4129  4133  4139 
  4153  4157  4159  4177  4201  4211  4217  4219  4229  4231 
  4241  4243  4253  4259  4261  4271  4273  4283  4289  4297 
  4327  4337  4339  4349  4357  4363  4373  4391  4397  4409 
  4421  4423  4441  4447  4451  4457  4463  4481  4483  4493 
  4507  4513  4517  4519  4523  4547  4549  4561  4567  4583 
  4591  4597  4603  4621  4637  4639  4643  4649  4651  4657 
  4663  4673  4679  4691  4703  4721  4723  4729  4733  4751 
  4759  4783  4787  4789  4793  4799  4801  4813  4817  4831 
  4861  4871  4877  4889  4903  4909  4919  4931  4933  4937 
  4943  4951  4957  4967  4969  4973  4987  4993  4999  5003 
  5009  5011  5021  5023  5039  5051  5059  5077  5081  5087 
  5099  5101  5107  5113  5119  5147  5153  5167  5171  5179 
  5189  5197  5209  5227  5231  5233  5237  5261  5273  5279 
  5281  5297  5303  5309  5323  5333  5347  5351  5381  5387 
  5393  5399  5407  5413  5417  5419  5431  5437  5441  5443 
  5449  5471  5477  5479  5483  5501  5503  5507  5519  5521 
  5527  5531  5557  5563  5569  5573  5581  5591  5623  5639 
  5641  5647  5651  5653  5657  5659  5669  5683  5689  5693 
  5701  5711  5717  5737  5741  5743  5749  5779  5783  5791 
  5801  5807  5813  5821  5827  5839  5843  5849  5851  5857 
  5861  5867  5869  5879  5881  5897  5903  5923  5927  5939 
  5953  5981  5987  6007  6011  6029  6037  6043  6047  6053 
  6067  6073  6079  6089  6091  6101  6113  6121  6131  6133 
  6143  6151  6163  6173  6197  6199  6203  6211  6217  6221 
  6229  6247  6257  6263  6269  6271  6277  6287  6299  6301 
  6311  6317  6323  6329  6337  6343  6353  6359  6361  6367 
  6373  6379  6389  6397  6421  6427  6449  6451  6469  6473 
  6481  6491  6521  6529  6547  6551  6553  6563  6569  6571 
  6577  6581  6599  6607  6619  6637  6653  6659  6661  6673 
  6679  6689  6691  6701  6703  6709  6719  6733  6737  6761 
  6763  6779  6781  6791  6793  6803  6823  6827  6829  6833 
  6841  6857  6863  6869  6871  6883  6899  6907  6911  6917 
  6947  6949  6959  6961  6967  6971  6977  6983  6991  6997 
  7001  7013  7019  7027  7039  7043  7057  7069  7079  7103 
  7109  7121  7127  7129  7151  7159  7177  7187  7193  7207
  7211  7213  7219  7229  7237  7243  7247  7253  7283  7297 
  7307  7309  7321  7331  7333  7349  7351  7369  7393  7411 
  7417  7433  7451  7457  7459  7477  7481  7487  7489  7499 
  7507  7517  7523  7529  7537  7541  7547  7549  7559  7561 
  7573  7577  7583  7589  7591  7603  7607  7621  7639  7643 
  7649  7669  7673  7681  7687  7691  7699  7703  7717  7723 
  7727  7741  7753  7757  7759  7789  7793  7817  7823  7829 
  7841  7853  7867  7873  7877  7879  7883  7901  7907  7919 

Η εικασία του ο Κρίστιαν Γκόλντμπαχ (1690-1764)
Ο Κρίστιαν Γκόλντμπαχ, υποστήριξε ότι κάθε άρτιος αριθμός μεγαλύτερος του 2, μπορεί να γραφεί σαν άθροισμα δύο πρώτων αριθμών. Η απόδειξη της παραπάνω εικασίας βασανίζει ακόμα και σήμερα αρκετούς μαθηματικούς αφού συνεχώς νεώτεροι και ισχυρότεροι ηλεκτρονικοί υπολογιστές την επιβεβαιώνουν για όλο και μεγαλύτερους αριθμούς.

Η υπόθεση Ρίμαν (1826-1866)
Ο Ρίμαν, Γερμανός μαθηματικός, έθεσε το ζήτημα του πλήθους των πρώτων αριθμών οι οποίοι είναι μικρότεροι από ένα δοσμένο φυσικό αριθμό ν.

 • Πόσοι πρώτοι αριθμοί είναι μικρότεροι από το 20; Η απάντηση είναι 8 και είναι οι: 2,3,5,7,11,13,17,19.
 • Πόσοι μικρότεροι από το 500; το 1000; … κ.λ.π.

Ο Ρίμαν είχε κάνει μια υπόθεση για τα παραπάνω ερωτήματα, όμως λίγο αργότερα πέθανε. Η σπιτονοικοκυρά του δυστυχώς χωρίς να ξέρει τι έκανε έκαψε τις σημειώσεις του και έτσι δε θα μάθουμε ποτέ τι είχε βρει…
Η υπόθεση Ρίμαν αποτελεί μια πρόκληση για τους μαθηματικούς έως και σήμερα.

Ιδιότητες πρώτων αριθμών

 • Οι πρώτοι αριθμοί έχουν άπειρο πλήθος.
 • Αν ένας αριθμός ν δεν έχει διαιρέτες μικρότερους ή ίσους από την τετραγωνική του ρίζα, τότε είναι πρώτος.
 • Όλοι οι πρώτοι αριθμοί στο δεκαδικό σύστημα, εκτός του 2 και του 5, έχουν ως τελευταίο ψηφίο κάποιο από τα 1, 3, 7 ή 9 (διότι οι αριθμοί που τελειώνουν σε 0, 2, 4, 6 και 8 είναι πολλαπλάσια του 2 ενώ οι αριθμοί που τελειώνουν σε 0 ή 5 είναι πολλαπλάσια του 5).
 • Αν ο p είναι πρώτος και διαιρεί το γινόμενο αβ γιά κάποιους ακέραιους α και β, τότε ο p διαιρεί το α ή το β. (Ευκλείδης)
 • Αν p πρώτος και α ακέραιος, τότε το αp−α διαιρείται από το p. (Μικρό Θεώρημα του Φερμά)
 • Ένας ακέραιος p>1 είναι πρώτος αν και μόνο αν (p−1)!+1 διαιρείται από το p. (Θεώρημα του Ουίλσον)

Δικτυογραφία
Μπορείτε να ελέγξετε αν ένας αριθμός είναι πρώτος ακολουθώντας έναν από τους παρακάτω συνδέσμους.

Πηγή

 

Posted in Χωρίς κατηγορία

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Translate
July 2016
M T W T F S S
« Jun   Aug »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Pages
Instagram
Blog Stats
 • 503,421 hits

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3,000 other followers

Follow ΖΗΣΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΟΥ on WordPress.com
in search of Physics

ένα project για τη διδασκαλία της Φυσικής στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Joy of mathematics

Live Your Maths

Ο άγνωστος χ

Live Your Maths

%d bloggers like this: