Επαναληπτικό Θέμα στα Μαθηματικά προσανατολισμού της Γ΄Λυκείου!

Έστω η δύο φορές παραγωγίσιμη συνάρτηση , με συνεχή δεύτερη παράγωγο για την οποία ισχύουν: και , για κάθε α) Να βρείτε τον τύπο της

Continue reading