Οι κωνικές τομές ως κίνητρο μάθησης στα Μαθηματικά!

Οι μαθητές συχνά αναρωτιούνται, αμφισβητούν και αμφιβάλλουν για τη χρησιμότητα
των μαθηματικών στην καθημερινή ζωή. Τα βιβλία και η διδακτέα ύλη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση διαπραγματεύονται τα μαθηματικά κυρίως σε θεωρητικό επίπεδο. Αναφορές σε πρακτικές εφαρμογές των μαθηματικών στην καθημερινότηταείναι σπάνιες. Οι κωνικές τομές    είναι ένα κεφάλαιο που δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές και καθηγητές να συνδέσουν τα μαθηματικά με την καθημερινή ζωή, καθώς απαντώνται σε πλήθος χρησιμότατων εφαρμογών.Η εργασία αυτή θα δώσει μια απάντηση στο συνηθισμένο ερώτημα των μαθητών: «Που θα μας χρησιμεύσουν τα μαθηματικά;» μέσα από το κεφάλαιο των κωνικών τομών.

Μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε την προαναφερθείσα εργασία από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Την ενδιαφέρουσα αυτή εργασία επιμελήθηκαν οι: Χρήστος Κυριαζής και Λευτέρης Πρωτοπαπάς.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s