Πρόγραμμα υποτροφιών του πανεπιστημίου Αιγαίου!

H Επιτροπή Ερευνών του πανεπιστημίου Αιγαίου έχει θεσμοθετήσει το πρόγραμμα υποτροφιών «ΥΠΑΤΙΑ», με αντικείμενο τη χορήγηση υποτροφιών σε αποφοίτους αναγνωρισμένων πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ, ελληνικών ή

Continue reading

Ένα θέμα στα Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής (Γενικής Παιδείας) Γ΄Λυκείου

Θεωρούμε την πραγματική σταθερά και τη συνάρτηση  ,  για την οποία ισχύει , για κάθε . A. Να δείξετε ότι και να εξετάσετε αν η

Continue reading