Στατιστικά στοιχεία του πίνακα Αναπληρωτών Μαθηματικών 2016

Από τον Δημοσιευθέντα πίνακα του Υπουργείου, αντλούμε τα στοιχεία και τα δημοσιεύουμε ευσύνοπτα.

Εγγεγραμμένα 3.162 πρόσωπα.

Τα παραπάνω στοιχεία είναι επί όλου του πληθυσμού, άρα απολύτως σωστά και τα  στοιχεία της διόγκωσης του μάλλον ανυπέρβλητου  προβλήματος μετά το 2008,  είναι απολύτως ευδιάκριτα  και όλοι μπορούν  να βγάλουν  συμπεράσματά υπό τις διάφορες οπτικές.

Του Γιάννη Π. Πλατάρου
Μαθηματικού

Πηγή

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s