Γιγαντιαίοι πρώτοι αριθμοί και μια εντυπωσιακή εφαρμογή των λογαρίθμων!

Ο μεγαλύτερος πρώτος αριθμός που είχε βρεθεί μέχρι την 7 Ιανουαρίου 2016 είναι  ο 257885161-1, ένας ασύλληπτα μεγάλος αριθμός καθώς εκτιμάται ότι  αν κάθε αριθμητικό