Ανοικτές αιτήσεις για πάνω από 300 Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Ο Σεπτέμβρης και λίγο ο Οκτώβρης είναι οι μήνες όπου πολλοί υποψήφιοι κάνουν αιτήσεις για Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στην Ελλάδα. Πολλά τμήματα Πανεπιστημίων συνήθως επεκτείνουν