Τα Θέματα Μαθηματικών Προσανατολισμού των ομογενών 2016!

Μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε τα θέματα Μαθηματικών των ομογενών, τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού που εξετάστηκαν στον θετικό προσανατολισμό σήμερα 07-09-16 :  

Continue reading