Τα Θέματα Μαθηματικών Προσανατολισμού των ομογενών 2016!

Μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε τα θέματα Μαθηματικών των ομογενών, τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού που εξετάστηκαν στον θετικό προσανατολισμό σήμερα 07-09-16 :

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s