Οδηγίες Διδασκαλίας Μαθηματικών για τις τάξεις Α΄ και Β΄ Λυκείου για το σχολικό έτος 2016-2017!

Μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε τις οδηγίες διδασκαλίας των Μαθηματικών στις τάξεις Α΄και Β΄Λυκείου για το σχολικό έτος 2016-2017!

Continue reading

Διαχείριση της Διδακτέας-Εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2016-2017

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 35/2016 του Δ.Σ. ) To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων απέστειλε τη διαχείριση της διδακτέας-εξεταστέας ύλη των Μαθηματικών

Continue reading

Ποια είναι τα Δωρεάν Μεταπτυχιακά 2016-17 στην Ελλάδα

Περίπου 200 Μεταπτυχιακά προγράμματα Σπουδών πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και τα οποία δεν έχουν δίδακτρα. Σε αυτά χιλιάδες πτυχιούχοι κάνουν αιτήσεις κάθε χρόνο  ψάχνοντας να διερύνουν

Continue reading