Οδηγίες Διδασκαλίας Μαθηματικών για τις τάξεις Α΄ και Β΄ Λυκείου για το σχολικό έτος 2016-2017!

Μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε τις οδηγίες διδασκαλίας των Μαθηματικών στις τάξεις Α΄και Β΄Λυκείου για το σχολικό έτος 2016-2017!

Πηγή: Εφαρμοσμένη Διδακτική Μαθηματικών (group: facebook)

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s