Υποτροφίες σε Έλληνες από το Harvard – Κάντε αίτηση

Το Spoudase.gr δημοσιεύει έγκυρα και έγκαιρα όλες τις υποτροφίες όλων των φορέων μόλις αυτοί τις δημοσιοποιήσουν. Παρακάτω διαβάσετε.

Μάθετε για τις υποτροφίες που δίνει το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard για την έρευνα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Όπως αναφέρει και στην ιστοσελίδα του η παροχή των υποτροφιών θα γίνει για έρευνα ενός έτους στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Harvard, Washington DC όπου αυτό αφορά ενδιαφερόμενους άνω των 21 ετών και για έρευνα 37 εβδομάδων στην  Washington και στο Βερολίνο σε συνεργασία με το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο όπου αφορούν μεταδιδακτορικούς φοιτητές

Δείτε εδώ όλη την περιγραφή των υποτροφιών καθώς και την φόρμα για την αίτηση

Πηγή

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s