Αλφαβητική ταξινόμηση όλων των σχολών και κατάταξή τους στα επιστημονικά πεδία (ενημερωμένοι πίνακες)

Μπορείτε να δείτε τους ενημερωμένους πίνακες (20/9/2016) που ετοίμασε ο Υπεύθυνος ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας και που περιέχουν όλες τις σχολές με αλφαβητική ταξινόμηση καταταγμένες

Continue reading

Φυλλάδιο θεωρίας Μαθηματικών Προσανατολισμού της Γ΄Λυκείου!

Ένα φυλλάδιο στη θεωρία στα Μαθηματικά Προσανατολισμού της Γ΄Λυκείου του Μιχάλη Γιαννόπουλο από την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή:

Continue reading