Η άσκηση της ημέρας (8 – 11 – 2016)

Δίνονται οι συνεχείς στο συναρτήσεις και για τις
οποίες ισχύουν:
  • για κάθε .
  • Οι γραφικές τους παραστάσεις τέμνονται στο .
  • και είναι δύο διαδοχικές ρίζες της .
  Να αποδείξετε ότι:
  α) η συνάρτηση διατηρεί σταθερό πρόσημο στο .
  β) για κάθε .
  γ)

Πηγή

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s