Θέματα και λύσεις από τον Μαθηματικό Διαγωνισμό «Ο Θαλής» 2016!

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε τα θέματα και τις λύσεις από τον Μαθηματικό Διαγωνισμό «Ο Θαλής» ο οποίος διεξήχθη 12-11-16:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s