Διαγώνισμα στα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού της Γ΄Λυκείου

Στο study4exams αναρτήθηκε ένα ακόμη διαγώνισμα στα Μαθηματικά ομάδας προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής στο Κεφάλαιο 1, Μέρος Β΄του σχολικού βιβλίου.

Continue reading

Αναρτήθηκαν ψηφιακά βοηθήματα στα Μαθηματικά

1. Ολοκληρώθηκε και αναρτήθηκε επικαιροποιημένο το 3ο Κεφάλαιο (Διαφορικός Λογισμός) στα Μαθηματικά Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών στο http://www.study4exams.gr/math_k/index.php

Continue reading