Αποτελέσματα PISA 2015 και τοποθέτηση του προέδρου του ΙΕΠ σχετικά μ’αυτά!

Το Ι.Ε.Π. αναφορικά με τα αποτελέσματα του PISA που μόλις ανακοινώθηκαν κοινοποιεί την τοποθέτηση του Προέδρου του κ. Γεράσιμου Κουζέλη και το αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα