Μαθηματικά Θετικού Προσανατολισμού της Γ΄Λυκείου-4o Διαγώνισμα από το study4exams!

Μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε το Διαγώνισμα στα Μαθηματικά Προσανατολισμού της Γ΄Λυκείου στα κεφάλαια 1-2 του Β΄μέρους του νέου σχολικού βιβλίου. Το αρχείο δίνεται από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s