Επιτυχόντες του Μαθηματικού Διαγωνισμού «Θαλή» που διεξήχθη στις 12-11-16!

c4b1f-25ce259525ce259c25ce2595

Επιτυχόντες Θαλή (12-11-2016) 2016 – 2017:

Πηγή

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s