Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής (Γενικής Παιδείας) θέμα επαναληπτικό!!!

Επαναληπτικό Θέμα Δίνεται η συνάρτηση 1) Να μελετήσετε τη συνάρτηση ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα. 2) Να βρείτε την εφαπτόμενη (ε) της γραφικής