Ένα ακόμα θέμα στα Μαθηματικά Θετικού προσανατολισμού της Γ΄Λυκείου!

Δίνονται οι παραγωγίσιμες συναρτήσεις ώστε: 1) Nα βρεθούν οι τύποι των συναρτήσεων 2) Να λυθεί η ανίσωση 3) 4) Nα υπολογιστεί το