Μαθηματικά Θετικού Προσανατολισμού της Γ΄Λυκείου, ένα ωραίο θέμα!

Δίνεται η παραγωγίσιμη συνάρτηση , για την οποία ισχύουν: , για κάθε . (α.i.) Να αποδείξετε ότι , για κάθε . (α.ii.) Να αποδείξετε ότι

Continue reading