Φίλοι ή φίλιοι αριθμοί,δοξασίες και προλήψεις!!

“Αποκαλούν συγκεκριμένους αριθμούς ως φίλους αριθμούς και τους αποδίδουν αρετές και κοινωνικές ιδιότητες , αριθμοί όπως ο 284 και  ο 220 ,γιατί τα μέρη του